فرصت های شغلی از تاریخ 97/02/5 تا 97/02/26

فرصت های شغلی از تاریخ 97/02/5 تا97/02/26

تاریخ 97/02/25 کد 871

خانم 81 ساله

شبانه روزی یک اتاق می دهند

حقوق یک میلیون

واکری

نیرو زن و شوهر باشند خرج با خودشان

----------------------------------------------

تاریخ 97/02/26 کد 872

خانم کودک دو قلو 7 ماهه

8 ساله و چهار ساله

8 تا 12 یا 13 سه روز در هفته

حقوق 600 الی 650

نیرو محجبه و جوان باشد + امور منزل و کمک به مادر

خ کاوه خ قرضی

---------------------------------------------

تاریخ 97/02/26 کد 873

خانم 90 ساله وزن متوسط

هفته ای دو روز  یا یک روز در میان از 8 صبح تا 5

با کمک دستشویی می رود

امور منزل سالمند دخترشان هم با سالمند زندگی می کند

حقوق 900

خ پروین

--------------------------------------

اتاریخ 97/02/26 کد 874

اقا و خانم سالمند سالم

امور منزل سالمند ها را نجام بدهد

8:30 صبح تا 13 یا 14 ظهر

حقوق 550 الی 600

محدوه خ سروش

--------------------------------------

تاریخ 97/02/26 کد 875

مادر بیماری ails دارند

8 صبح تا 6 بعد از ظهر

صحبت نمی کنه پوشکی کپسول اکسیژن دارند

ساکشن و راه نمی رود

خ چهار باغ بالا


دفتر خدماتی و نظافتی اصفهان