لیست فرصت های شغلی تا تاریخ 97/02/16

لیست فرصت های شغلی تا تاریخ 97/02/16

تاریخ 97/02/16 کد 838
خانم 66 ساله
اقا سالم
پوشکی الزایمر راه می روند تعویض پوشک روزی دو بار
شبانه روزی - غذا میکس می شه به سالمند داده می شود
حقوق 1.400.000
نیرو بدون بچه باشد
محدوه شهرک امیر حمزه

-----------------------------------------

اریخ 97/02/16 کد 839
کودک پسر 2.5 ساله
دختر یک ساله
8 صبح تا 3:30
نیرو شاداب باشد
حقوق 700
محدوه خ میرزا طاهر

------------------------------------------

تاریخ 97/02/16 کد 840
خانم 75 ساله سالم
اقا 85 ساله سالم
8 صبح تا 4
حقوق 800
امور منزل
محدوده خ بزرگمهر هشت بهشت شرقی

-----------------------------------------------------

تاریخ 97/02/16 کد 841
کودک
8:30 تا 2:30
یک شنبه و سه شنبه 14 تا 21
حقوق 600.000
محدوه خ احمد اباد

----------------------------------------------------

تاریخ 97/02/15 کد 834
خانم 8 صبح تا 8 شب یا 7 شب
پوشکی
نیرو جوان باشد
محدوه خ مدرس جدید

---------------------------------------

تاریخ 97/02/16 کد 835
خانم 70 ساله
9 تا 8 شب
پوشکی
حقوق 800
محدوه خ ولیعصر احمد اباد

-------------------------------------------

تاریخ 97/02/16 کد 837
9 صبح تا 6 عصر
فقط امور منزل
مادر سالم هست هیچ کاری ندارد
حقوق یک میلیون
فقط اشپزی خوب داشته باشد نیرو جوان و حتما متاهل باشد + امور منزل تمیزکاری
مطلقه یا مجرد نباشد
محدوه مرداویج

------------------------------------------------

تاریخ 97/02/15 کد 829
خانم اقا نابینا
یک نفر 24
پوشکی حقوق یک میلیون
سگ پاپی کوچک در منزل هست امور منزل شبها هم دخترشان هستند
محدوه: خ خواجو

-------------------------------

تاریخ 97/02/15 کد 830
کودک 8 ماهه
7:30 تا 2:30
بچه تا 10 صبح خوابه فقط امور کودک
محدوه بلوار کشاورز

-----------------------------------

تاریخ 97/02/15 کد 831
اقا از 10 شب تا 8 صبح
نیرو کار بلد باشد و ازموده باشد کار درمانی و همه کاره
حقوق 1.600.000
محدوه چهار باغ بالا

------------------------------------

تاریخ 97/02/15 کد 832
خانم هفته ای دو روز جمعه ها کامل و پنج شنبه ها 10 تا 4عصر
پوشکی دخترشان هم با سالمند زندگی می کند
محدوه چهار باغ بالا

----------------------------

اریخ 97/02/15 کد 833
خانم 12 ساعته روز
ساکشن گاواز
محدوه خ ابن سینا

--------------------------------------

:
تاریخ 15_2_97 کد 828
اقا 7 صبح تا 7 شب
70 ساله پوشکی
محدوده خ میر فندرسکی

--------------------------------

PARSAJOB:
تاریخ 15_2_97 کد 827
خانم شبانه روزی
با واکر راه میرود
حقوق 500
یک طبقهمی دهند یک خوابه بزرگ مجزا
نیرو خانواده باشد
محدوده شریف واقفی

-------------------------------------------------

PARSAJOB:
تاریخ 15_2_97 کد 825
خانم سالم شبانه روزی
حقوق 800
نیرو خانم تنها یا با بچه دختر یا بدون بچه
محدوده خ مسجد سید

 -----------------------------------------

PARSAJOB:
تاریخ 13_2_97 کد 823
خانم شبانه روزی
پوشکی تحرک ندارد
1.200.000
محدوده خ میر

 --------------------------------

تاریخ 97/02/13کد 822
اقا معلول ذهنی اسکان
محدوده خ حمزه

-----------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 821
خانم پوشکی اسکان حقوق 1200
محدووه حکیم نظامی

-----------------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 820
خانم ویلچری شبانه روزی
محدوده ملاصدرا

----------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 819
خانم پوشکی ماساژ میخان و شکستگی لگن
2ساعت صبح و 2ساعت عصر
حقوق 600 محدووه بزرگمهر

----------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 818
خانم واکری شیفت 24ساعته یا 12ساعته
محدوده خواجو

-----------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 817
امورمنزل 10صبح تا 8شب
محدوده ابشار اول

---------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 816
امور منزل هفته ای 2 یا3روز
محدوده مردوایج

-------------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 815
خانم واکری اسکان حقوقد900
محدوده رباط اول

-----------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 814
امورمنزل ساعت 4تا8 حقوق 700
محدوده جی

-----------------------------------------------------

تاریخ 97/02/13 کد 813
خانم پارکینسون و پوشکی
8صبح تا 8شب حقوق 1500
محدوده ابشارسوم

--------------------------------------------------

تاریخ 97/02/10 کد 805
خانم 57 ساله صبح تا بعد از ظهر
سالم+امور منزل
محدوه خ دقیقی

-----------------------

تاریخ 97/02/10 کد 808
خانم 50 ساله لگنی
10 تا5 یا 6
حقوق یک میلیون
محدوه شهید کشوری

--------------------------

تاریخ 97/02/10 کد 809
خانم 64 ساله
12 ساعته روز و شب دو شیفت یا 24-24 یا یک نفر شبانه روزی
پوشکی
چهار باغ خواجو

----------------------------

تاریخ 97/02/10 کد 810
اقا 75 ساله شبانه روزی
الزایمر دارند استحمام و پوشکی
حقوق 1.500.000
محدوه اتوبان کاوه

-----------------------------

تاریخ 97/02/10 کد 811
خانم 75 ساله شبانه روزی
سالم با کمک دستشویی می رود + امور منزل
حقوق 1.200.000
خ بزرگمهر

-----------------------------

تاریخ 97/02/10 کد 812
اقا 81 سال سنگین وزن
8 صبح تا 8 شب
پوشکی پارکینسون الزایمر
محدوه خ مسرور


دفتر خدماتی و نظافتی اصفهان